کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دوازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۲۶ دی ۱۳۹۵ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

دوازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۵، به‌ریاست دکتر شریعتی‌نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات

Read more

اولین نشست تخصصی کارکاه آموزشی منظومه ی فرهنگ صلح با تاکید بر معیارهای فرهنگی و ادبی ایران زمین با همکاری کمیسیون ملی یونسکو ایران و مرکز اطلاعات سازمان ملل در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۵ برگزار می شود

در راستای برنامه و راهبردهای یونسکو در حوزه ترویج فرهنگ صلح و جهان عاری از خشونت اولین نشست تخصصی کارکاه

Read more
Web Analytics