ارتباط با ما

  نام و نام خانوادگی*
  ایمیل خود را وارد کنید*
  موضوع پیام*
  آدرس

  آدرس : تهران – کمیسیون ملی یونسکو - ایران - تهران ، بلوار میرداماد، روبروی مسجد الغدیر، خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی)، کوچه یکم، شماره ۱۵

  کد پستی: ۱۵۴۸۹۴۶۱۱۱
  صندوق پستی: ۱۱۱۵۵-۴۴۹۸

  ایمیل

  unesco@irunesco.org

  شماره تماس


  تلفن: ۲۲۲۷۹۸۸۵ و ۲۲۲۵۰۸۹۰
  نمابر: ۲۲۲۵۲۵۳۶