1. صفحه اصلی
  2. فهرست آثار ثبت شده ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو

Category: فهرست آثار ثبت شده ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو

مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی(۱۳۸۸)

توضیحات گالری توضیحات   عنوان اثر: مجموعه اسناد تشکیلات اداری…

وقف‌نامه ربع رشیدی(۱۳۸۶)

توضیحات گالری توضیحات عنوان اثر: وقفنامه ربع رشیدیصاحب اثر: خواجه…

شاهنامه بایسنقری(۱۳۸۶)

توضیحات گالری توضیحات عنوان اثر: شاهنامه بایسنقریصاحب اثر: ابوالقاسم منصور…

مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی(۱۳۸۸)

توضیحات گالری توضیحات عنوان اثر: مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان…

التفهیم لاوائل صناعه التنجیم(۱۳۹۰)

توضیحات گالری توضیحات عنوان اثر: التفهیم لاوائل صناعه التنجیمصاحب اثر:…

پنج‌­گنج یا خمسه(۱۳۹۰)

توضیحات گالری توضیحات عنوان اثر: پنج گنج یا خمسهصاحب اثر:…

مجموعه برگزیده نقشه‌های دوره قاجار ایران(۱۳۹۲)

توضیحات گالری توضیحات مجموعه برگزیده نقشه های دوره قاجار ایران…

ذخیره خوارزمشاهی (۱۳۹۲)

توضیحات گالری توضیحات عنوان اثر: ذخیره خوارزمشاهیصاحب اثر: زین الدین…

مسالک‌الممالک اصطخری(۱۳۹۴)

توضیحات گالری توضیحات ۱ – مقدمه کتاب المسالک و الممالک،…

التفهیم لاوائل صناعه التنجیم(۱۳۹۰)

توضیحات گالری توضیحات   عنوان اثر: التفهیم لاوائل صناعه التنجیم…