کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فهرست آثار ثبت شده ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فهرست آثار ثبت شده ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو

وقف‌نامه ربع رشیدی(۱۳۸۶)

عنوان اثر: وقفنامه ربع رشیدی صاحب اثر: خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی (اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری ...
بیشتر

شاهنامه بایسنقری(۱۳۸۶)

عنوان اثر: شاهنامه بایسنقری صاحب اثر: ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی ( ۱۰۲۰ ۹۴۱ میلادی) محل نگهداری اثر: کاخ موزه ...
بیشتر

مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی(۱۳۸۸)

عنوان اثر: مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی محل نگهداری اثر: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز آستان ...
بیشتر

التفهیم لاوائل صناعه التنجیم(۱۳۹۰)

عنوان اثر: التفهیم لاوائل صناعه التنجیم صاحب اثر: ابوریحان بیرونی ( ۳۶۲ تا ۴۴۰ هجری قمری) محل نگهداری اثر: کتابخانه، ...
بیشتر

پنج‌­گنج یا خمسه(۱۳۹۰)

عنوان اثر: پنج گنج یا خمسه صاحب اثر: نظامی گنجوی (حدود ۵۳۰ تا ۶۱۹ هجری قمری ۱۲۲۲ ۱۱۳۳ میلادی) محل ...
بیشتر

مجموعه برگزیده نقشه‌های دوره قاجار ایران(۱۳۹۲)

مجموعه برگزیده نقشه های دوره قاجار ایران ( ۱۱۹۳ تا ۱۳۴۴ ه ق) محل نگهداری اثر: مرکز اسناد و تاریخ ...
بیشتر

ذخیره خوارزمشاهی (۱۳۹۲)

عنوان اثر: ذخیره خوارزمشاهی صاحب اثر: زین الدین اسماعیل بن جرجانی ( ۵۳۱  ۴۳۴ هجری قمری ۱۱۳۷  ۱۰۴۲ م) محل ...
بیشتر

مسالک‌الممالک اصطخری(۱۳۹۴)

۱ - مقدمه کتاب المسالک و الممالک، یکی از مهمترین کتابهای جغرافیایی سده ۴ق/ ۱۰ م است . مؤلف این ...
بیشتر

کلیات سعدی(۱۳۹۴)

کلیات سعدی شهرت جهانی و تاریخی سعدی به واسطه بیان شیوا، ادبیات ساده و شعرهایی است که خوش آیند جهان هستند ...
بیشتر

جامع‌التواریخ(۱۳۹۶)

جامع‌التواریخ، یکی از ارزشمندترین کتب تاریخی است که توسط رشیدالدین فضل‌الله همدانی (۱۲۴۷-۱۳۱۸) نگاشته شده است. این کتاب همچون یک ...
بیشتر
image_printچاپ
Web Analytics