1. صفحه اصلی
  2. اخبار گروه علوم اجتماعی

دسته: اخبار گروه علوم اجتماعی: کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی

همبستگی اجتماعی با کاهش نابرابری‌های اجتماعی

رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: سند استراتژی MOST…

ضرورت بازآرایی نظام آموزش عالی در دوران دگرگونی های شتابان اجتماعی

سومین نشست از سلسله نشست های آنلاین مدیریت دگرگونی های…

کاهش منابع آب سالم، آتش دگرگونی‌های اجتماعی را شعله‌ور کرده است

کاهش منابع طبیعی، تهدید امنیت غذایی (در مقیاس جهانی و…

سلسله نشست‌های آنلاین مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی برگزار می‌شود

اولین کنفرانس «مدیریت دگرگونی های اجتماعی»، با همکاری مشترک کمیسیون…

جلسه بیست و نهم از کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو-ایران برگزار شد

 جلسه بیست و نهم از کمیته ملی مدیریت دگرگونی های…

برنامه‌های کمیته ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST) در سال ۹۸ تبیین شد

جلسه کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی با رویکرد تبیین…

دومین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی و تاب آوری اجتماعی برگزار شد

دومین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی و تاب آوری اجتماعی،…

چهارمین جلسه کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو-ایران برگزار شد

چهارمین جلسه کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی (MOST) به…

سومین جلسه از دور جدید کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی برگزار شد

سومین جلسه از دور جدید کمیته ملی مدیریت دگرگونی های…