فهرست گروه ارتباطات و اطلاعات

رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، ابزاری اصلی برای تأمین دسترسی گسترده‌تر به دانش علمی و فنی و انتشار گسترده آن در جهان در حال توسعه به شمار می‌رود. رویکرد یونسکو در حوزه ارتباطات و اطلاعات، ایجاد جوامع دانش‌مدار با کمک اطلاعات و ارتباطات و نیز مقابله با چالش‌های جدید اجتماعی است که از طریق پیشرفت‌های علمی در عرصه ارتباطات و اطلاعات ایجاد شده است.
کمیسیون ملی یونسکو برنامه‌های خود را در چارچوب هدف اصلی راهبرد آینده یونسکو در بخش ارتباطات و اطلاعات یعنی ایجاد جوامع دانش‌مدار فراگیر به کمک ارتباطات و اطلاعات، بر تقویت ساختارهای ارتباطی و توسعه رسانه‌ها، ظرفیت‌سازی برای بازسازی و اصلاح خدمات رسانه‌ها به ویژه رعایت معیارهای حرفه‌ای و اخلاقی در آنها، تقویت کثرت‌گرایی و تنوع فرهنگی در رسانه‌ها و شبکه‌های ملی ارتباطات، ارتقای دسترسی همگانی به فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در کشور و همکاری با جامعه مدنی، بخش خصوصی، سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های تخصصی و نهادهای مهم فعال در حوزه ارتباطات و اطلاعات متمرکز ساخته است.

آدرس: طبقه سوم – واحد سمت چپ

تلفن: ۲۲۲۶۱۳۹۷ نمابر: ۲۲۲۵۲۵۳۶

مدیر گروه : دکتر یونس شکرخواه

معاون گروه: مریم سنائی