گزارش اجلاس بین المللی ” اینترنت و افراط‌گرایی جوانان : پیشگیری ، اقدام و زندگی با یکدیگر” -کبک، کانادا – 9 تا ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵;مهندس نازنین صادقی شقاقی

دریافت گزارش