دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو -ایران گفت: ایران عضو ٣۵ کشور صاحب ژئوپارک جهان شد

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، گفت: ایران با ثبت مجدد ژئوپارک قشم، عضو 35 کشور صاحب ژئوپارک جهان شد و همچنین در شبکه جهانی ژئوپارک ها که متشکل از 127 ژئوپارک است قرار گرفت.
به نقل از روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، در نشست خبری ای که 16 اردیبهشت 1396 به مناسبت جهانی شدن ژئو پارک قشم در ساختمان مناطق آزاد برگزار شد، دکتر سعدالله نصیری قیداری دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایران گفت: ثبت ژئوپارک قشم کار بسیار ارزشمندی است که با همکاری مؤثر مهندس حمیدرضا مؤمنی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و همکارانشان و مهندس علیرضا امری کاظمی، عضو شورای جهانی ژئوپارک های یونسکو و همکارانم در گروه علوم طبیعی کمیسیون ملی یونسکو ایران به انجام رسید که بی تردید حضور ایران در شورای اجرایی یونسکو در تحقق این امر بسیار مؤثر بوده است.
قیداری با تأکید بر این موضوع که ژئوپارک قشم اولین ژئوپارک خاورمیانه و غرب آسیاست، ادامه داد: ایران با ثبت مجدد این ژئوپارک، عضو 35 کشور صاحب ژئوپارک جهان شد و همچنین در شبکه جهانی ژئوپارک ها که متشکل از 127 ژئوپارک است قرار گرفت.
نصیری افزود: با ثبت ژئوپارک قشم این منطقه جزء مناطقی از جهان با استانداردهای جهانی ژئوپارک ها خواهد شد. همچنین مباحث مربوط به آموزش و ارتقاء دانش بومی، تقویت جوامع محلی، گسترش زمین‌گردشگری و جهانی شدن محصولات ژئوپارک با برند یونسکو از دیگر ویژگی های این منطقه خواهد بود.


در واقع توجه به این استانداردها و همچنین مباحث مختلف زیست محیطی سبب تحقق و گسترش اهداف 17 گانه توسعه پایدار نیز هست. البته باید در نظر داشت که ما هنوز در ابتدای راهیم و قطعاً همکاری های مشترک ژئوپارک قشم، منطقه آزاد تجاری قشم، کمیسیون ملی یونسکو و تمامی دست اندرکاران ذی ربط، می تواند زمینه برگزاری یک نشست آموزشی منطقه ای را در نیمه دوم سال جاری با حضور 30 کشور جهان فراهم کند. امیدواریم که نتایج این نشست منجر به تأسیس مرکز منطقه ای ژئوپارک در ایران شود.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو گفت: توسعه زمین‌گردشگری یکی از راه های تحقق و تقویت اقتصاد مقاومتی است.
وی در پایان افزود: اگر می‌خواهیم ژئوپارک در اقتصاد ایران نقش داشته باشد اول باید این ژئوپارک در اقتصاد منطقه خود را نشان دهد و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه جامعه محلی توانمند شود.
روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، “سلمه غیاثی”