پروفسور براون

پروفسور براون، متخصص پرآوزه در زمینه علوم محیط زیست و خاصه در جنبش بین المللی اخلاق در تغییر اقلیم است. کتاب وی تحت عنوان اخلاق در زمینه تغییر اقلیم: پیمایش در طوفان اخلاقی محض (۲۰۱۳)، تحلیلی تأثیرگذار از اینکه چرا اصول اخلاقی نادیده گرفته شده اند و نحوه وارد کردن آنها در مکالمه تغییر اقلیم ارائه می دهد.

وی به دنبال تثبیت و حصول اطمینان از این امر است که اخلاق کاربردی نقطه اتکا در توسعه سیاست های تغییر اقلیم، توامان در سطح ملی و بین المللی است. استدلال مجاب کننده وی مبنی بر اینکه محدود کردن میزان انتشار کربن و کاهش تغییرات اقلیمی از ضروریات اخلاقی عصر حاضر است که تا حد زیادی در گفتمان فعلی تغییر اقلیم طنین انداز است.

مشارکت و مشاوره وی در نهادهایی مانند هیئت بین ‌دولتی ناظر بر تغییر اقلیم و اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت تاثیر زیادی بر سیاست‌های اقلیمی در سطوح بین‌المللی برجای گذارده است. وی هراسی از به چالش کشاندن سیاست‌های ملی نامناسب (دولت آمریکا) در قبال موضوعات مربوط به محیط زیست کره زمین نداشته و موضوعات اخلاق زیست محیطی، رابطه اخلاق و سیاست‌های توسعه پایدار و جهان شمولی اخلاق در علم از زمینه های مورد علاقه و فعالیت جدی این دانشمند بوده است. دونالد ای براون از سال ۲۰۱۲ تاکنون به عنوان استاد و پژوهشگر در دانشگاه وایدنر اشتغال داشته است. علاوه بر این در دانشگاه‌های گریفت استرالیا، ناگویا ژاپن، اوکلند نیوزیلند، نانجینگ چین و پن استیت در آمریکا تدریس و تحقیق کرده است. بعضی از مسئولیت و فعالیت‌های پروفسور براون در حوزه اخلاق، شامل مدیریت برنامه دفتر سیاست بین‌المللی زیست محیطی سازمان ملل متحد، مشاور دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص همگرایی اخلاق و مذاکرات مربوط به تغییرات اقلیمی، مشاور سردبیران در موضوعات اخلاق زیست محیطی است. وی همچنین از تهیه کنندگان متون ارائه شده در کارگروه سوم نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی و ارزیاب برنامه یونسکو در خصوص اخلاق تغییرات اقلیمی است.

هیئت داوران بین المللی مستقل، متشکل از سه عضو کمیسیون جهانی اخلاق در علم و فناوری یونسکو، به اتفاق آرا وی را به دلیل معاضدت وزین علمی اش در اخلاق در علم و فناوری، خاصه اخلاق در تغییر اقلیم و محیط زیست پایدار، به واسطه ویژگی های منحصر به فرد وی به عنوان یک دانشمند، مدافع محیط زیست، استاد تغییر اقلیم، فعال و رهبر جنبش فکری، و تعهد مادام العمر، و تأثیر برجسته وی در اخلاق در علم و سیاستگذاری تغییر اقلیم حائز احراز جایزه دانست.

در مراسم اعطای جایزه که در یونسکو برگزار شد، احمد جلالی، نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو حضور داشت که کشور وی مبدع این جایزه در سال ۲۰۰۳ بوده است.

آدرس سایت پروفسور دونالد ای براون در دانشگاه وایدنر

https://commonwealthlaw.widener.edu/academics/faculty/detail/10/

پروفسور دونالد ای براون در رسانه های ایران

https://basna.ir/fa/tag/1/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86

https://vista.ir/t/3/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-Donald-A.-Brown

https://khabarban.com/a/25802328

مطلب قبلی

زبتا خان شینواری

مطلب بعدی

مارگارت سامرویل