هنر ساختن و نواختن کمانچه (۱۳۹۶)

 

این هنر ایرانی  بیش از هزار سال قدمت دارد و از  عناصر اصلی موسیقی فولکلور ایران است و از ایام دور در گردهم‌آیی‌های اجتماعی و فرهنگی ایرانیان نقشی کانونی داشته است. در حال حاضر نواختن کمانچه هم سینه به سینه و هم به صورت آکادمیک صورت می‌گیرد و از این ساز برای نواختن موسیقی با بن‌مایه‌های مختلف استفاده می‌شود. در کنار نوازندگی، ساخت کمانچه هم از مشاغلی است که رایج است. این ساز به صورت انفرادی یا در ارکستر نواخته می‌شود و در حال حاضر توسط نوازندگان آماتور و حرفه‌ای و همچنین فراگیران و استادان نواخته می‌شود. کمانچه از سازهای جدانشدنی از فرهنگ موسیقیایی ایران زمین است  و از آن جا که ساخت این ساز از شیوه‌های مستقیم کسب درآمد است، سازندگان آن را بخش مهمی از میراث فرهنگی ناملموس اجتماعاتشان به حساب می‌آورند. نوازندگان نیز با نواختن کمانچه درون‌مایه‌های بسیار متنوعی را، از درون‌مایه‌های اسطوره‌ای تا عرفانی و کمدی، بیان می‌کنند. امروزه، دانش نواختن و ساختن کمانچه در خانواده‌ها و موسسه‌ها و مدارس موسیقی تحت حمایت دولت منتقل می‌شود.

مطلب قبلی

نوروز (۱۳۹۵)

مطلب بعدی

چوگان، بازی سوار بر اسب همراه با روایت‌گری و موسیقی (۱۳۹۶)