کمسیون ملی ایران- یوسنکو

معرفی مرکز اسناد و کتابخانه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

معرفی مرکز اسناد و کتابخانه

کمیسیون ملی یونسکو در چارچوب اساسنامه مصوب و همگام با اهداف تعیین‌شده، موظف به اطلاع‌رسانی مستمر و به‌موقع از برنامه‌ها و طرح‌های یونسکو، توصیه‌ها، بیانیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنین آخرین اطلاعات مربوط به کنفرانس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های فعالیت یونسکو به افراد حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است. بر این اساس، از بدو تشکیل کمیسیون ملی، کتابخانه و مرکز اسناد جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های اطلاع‌رسانی این کمیسیون داشته است. بخش اصلی كتابخانه كمیسیون ملی یونسکو شامل مجموعه‌ای از اسناد و انتشارات سازمان در زمینه‌های آموزش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، فرهنگ، ارتباطات است و این اطلاعات به طور عمده به زبان‌های انگلیسی و فرانسه می باشد. بنابراین می‌توان آن را كتابخانه‌ای تخصصی در گستر‌ه‌های گوناگون فعالیت یونسكو دانست. این اسناد، بسیاری از موضوع‌های مربوط به یونسکو را اعم از کنفرانس عمومی، شورای اجرایی، قطعنامه‌ها، طرح‌ها و دستور‌العمل‌های بین‌المللی و بین‌الدولی در بر می‌گیرد. نشریات علمی و پژوهشی ادواری یونسکو مانند مجله بین‌المللی علوم اجتماعی، پیام یونسکو، میراث جهانی،‌ موزه و … بخش دیگری از منابع اطلاعاتی کتابخانه و مرکز اسناد را تشکیل می‌دهد.
بیشتر افرادی كه به كتابخانه كمیسیون ملی یونسکو مراجعه می‌كنند پژوهشگران، استادان و دانشجویان علاقه‌مند به جنبه‌های كاری و تخصصی یونسكو هستند. در ضمن كارشناسان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز برای آشنایی و كاربرد ملاك‌ها و دیدگاه‌های یونسكو به منظور تدوین و ارزیابی سیاست‌گذاری‌های آموزشی، علمی، اجتماعی و فرهنگی به این كتابخانه مراجعه می‌كنند.
پاسخگویی به این متقاضیان، با استفاده از منابع موجود كتابخانه و همچنین منابع موجود در پایگاه‌های یونسكو انجام می‌شود.

 مسئول بخش: خانم فاطمه خدابنده‌لو

شماره تماس : 22261391

image_printچاپ
Web Analytics