معرفی کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی

کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی کمیسیون ملی یونسکو از سال ۱۳۹۲ به طور تخصصی موضوعات و عملکرد یونسکو و همچنین فعالیت‌های کمیسیون را در حوزه ورزش و جوانان بحث و بررسی کرده است و برای انسجام‌بخشی هر چه بیشتر ظرفیت‌های ملی موجود میان نهادها، پژوهشگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط وظایف و عملکردهای تخصصی را بر عهده دارد.
با توجه به اهمیت موضوع ورزش، تربیت بدنی و سلامت و همچنین ارتباط این سه موضوع به افزایش خلاقیت و ابتکار جوانان در مسیر توسعه پایدار، کمیته ملی ورزش و جوانان وابسته به کمیسیون ملی یونسکو- ایران در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۲ راه اندازی شد.
در این کمیته نمایندگان وزارت ورزش، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون‌های ورزشی برتر کشور، پژوهشگاه‌های تربیت بدنی، کمیته‌های ملی المپیک و پارا المپیک و تعدادی از قهرمانان کشورمان عضویت دارند و در خصوص موضوعاتی همچون اهمیت ورزش در دیپلماسی، ورزش و صلح، ارتقای ظرفیت‌های ملی کشور و انجام‌بخشی و هم‌افزایی اندیشه در خصوص برنامه‌های ورزشی کشور و تهیه و تدوین سیاست‌های مشورتی در این حوزه و انعکاس این ارتباطات و پتانسیل‌ها در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت خواهند کرد.