معرفی کمیته ملی علوم پایه

کمیته ملی علوم پایه به منظور کمک به گسترش فعالیت‌های ترویجی، پژوهشی و آموزشی در رشته‌های علوم پایه، علوم زیستی و مهندسی، تدوین برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به رشته‌های علوم پایه و توسعۀ همکاری‌ و هماهنگی و مشارکت در میان آن‌‌ها تشکیل شد. این کمیته متشكل از صاحب‌نظرانی از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌های كشور بوده و آئین نامه آن در جلسه مورخ 95/12/17 شوراي اجرايي كميسيون ملي يونسكو به تصویب رسیده است.