معرفی کمیته ملی آموزش

این کمیته به عنوان کانون فکری و نیروی اجرایی کمیسیون تلاش می‌کند تا مهم­ترین برنامه­‌ها و اولویت­های یونسکو را در زمینه تقویت نظام آموزشی کشور به منظور پاسخگویی به چالش­های جهان معاصر از جمله برنامه­‌ها و فعالیت­های مربوط به همگانی سازی آموزش، تقویت آموزش کیفی و ترویج معیارهای تضمین کیفیت در نظام آموزشی کشور، توانمندسازی کادر آموزشی مطابق با کاربرد فناوریهای نوین(ICT)، ایجاد فرصت­‌‌های برابر آموزشی برای دختران و پسران، آموزش فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی، آموزش تغییر اقلیم، آموزش­های پیشگیرانه بهداشتی (ایدز و مواد مخدر) و آموزش شهروندی جهانی ( از جمله بردباری و  ترویج گفتگو برای صلح و همزیستی مسالمت آمیز) مطابق با اهداف و محورهای چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰، اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ ملل متحد و راهبرد میان مدت ۲۰۲۱-۲۰۱۶ یونسکو در زمینه آموزش فنی وحرفه‌ای، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و با توجه به نیازها و شرایط کشور اجرا نماید. این کمیته همچنین از طریق انتقال نیازهای آموزشی و نیز نوآوری­ها، دستاوردها و پیشرفت­های ملی در زمینه­ها و سطوح مختلف آموزش برای انعکاس به یونسکو با گروه آموزش کمیسیون ملی همکاری می‌کند.

اعضای این کمیته شامل نمایندگانی از  وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه­ای و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، و متخصصان و صاحبنظران کشور در زمینه آموزش، اشتغال و توسعه پایدار هستند.