معرفی کمیته ملی اقیانوس‌شناسی

این کمیته به منظور گسترش پژوهش‌های اقیانوس‌شناسی و ایجاد همكاری و هماهنگی در برنامه‌های داخلی و بین‌المللی به‌ویژه مشاركت در برنامه‌های بین‌الدول اقیانوس‌شناسی یونسکو، بر اساس موازین و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران برای شناخت حفاظت زیست‌محیطی و بهره‌برداری اصولی از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌های طبیعی و اراضی حوضه آنها پایه‌ریزی شده است. كمیته ملی اقیانوس‌شناسی متشكل از صاحب‌نظرانی از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌های كشور است و با تصویب هیئت وزیران در دوازدهم اردیبهشت 1362 فعالیت خود را آغاز كرد.