ماموریت و رسالت

از آنجا که جنگ‌ها نخست در اذهان زنان و مردان آغاز می شود، دفاع از صلح نیز باید در ذهن زنان و مردان شکل گیرد.

اساسنامه یونسکو

  • یونسکو

یونسکو سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد است. این سازمان به دنبال ایجاد صلح از طریق همکاری بین المللی در حوزه های آموزش، علوم و فرهنگ است. برنامه های یونسکو با نیل به اهداف توسعه پایداری معاضدت و هم بخشی دارد که در  مجمع عمومی سازمان ملل تعریف و تبیین شده است.

  • چشم انداز

تمهیدات سیاسی و اقتصادی دولت ها در جهت تضمین حمایت پایدار و ناب از مردمان جهان کافی نیست. صلح باید مبتنی بر گفتگو و درک متقابل باشد و بر اساس همبستگی و انسجام فکری و اخلاقی بشریت بنا شود.

در این راستا، یونسکو سازوکارهای آموزشی را به منظور کمک به مردم ایجاد کرده و بسط و گسترش می دهد تا همچون شهروندان جهانی عاری از نفرت و نابردباری (عقیدتی) زیست نمایند. یونسکو به گونه ای فعالیت می کند که هر کودک و شهروند به آموزش با کیفیت و برابر دسترسی داشته باشد. یونسکو با ترویج میراث فرهنگی و عزت برابر همه فرهنگ ها، پیوندها را در میان ملت ها تقویت می کند. یونسکو برنامه ها و خط مشی های علمی را به عنوان بسترهای توسعه و همکاری ترویج کرده و بهبود می بخشد. یونسکو پای آزادی بیان، به عنوان یک حق اساسی و شرط اصلی دموکراسی و توسعه، ایستاده است. یونسکو به عنوان آزمونگاه ایده، به کشورها کمک می کند تا استانداردهای بین المللی را اتخاذ کرده و برنامه هایی را مدیریت کنند که جریان آزاد ایده ها و تسهیم دانش را ترویج و تقویت می کنند.

رویای تاسیس یونسکو در واکنش به جنگ جهانی شکل گرفت که با خشونت نژادپرستانه و یهود ستیزی همراه بود. پس از هفتاد سال و گذشت مبارزات آزادی­خواهانه بسیار، ماموریت یونسکو بسان همیشه از اهمیت برخوردار است. تنوع فرهنگی مورد هجوم قرار گرفته و اشکال جدید نابردباری، انکار واقعیت های علمی و تهدیدهای معطوف به آزادی بیان، صلح و حقوق بشر را به چالش می کشد. در پاسخ، وظیفه یونسکو همچنان تاکید مجدد بر مأموریت های انسان­گرایانه آموزش، علوم و فرهنگ است.

  • تاریخچه یونسکو

در اوایل سال ۱۹۴۲، در زمان جنگ، دولت های کشورهای اروپایی که با آلمان نازی و متحدانش مقابله می کردند، در کنفرانس وزرای آموزش متفقین در انگلستان دیدار کردند. جنگ دوم جهانی هنوز پایان نیافته بود، که کشورهای مذکور به دنبال شیوه ها و راه حل هایی برای بازسازی نظام های آموزشی خود پس از برقراری صلح بودند. پروژه، به سرعت شتاب گرفت و به یک پیش نویس جهانی متوسل شد. دولت های جدید، از جمله ایالات متحده، تصمیم گرفتند به آنها بپیوندند. بنابر طرح پیشنهادی کنفرانس وزرای آموزش متفقین، کنفرانسی از سوی سازمان ملل برای تأسیس یک سازمان آموزشی و فرهنگی از تاریخ ۱ تا ۱۶ نوامبر ۱۹۴۵ در شهر لندن تشکیل شد. تقریبا جنگ تمام شده بود که کنفرانس افتتاح شد. این کنفرانس نمایندگانی از چهل و چهار کشور را گردهم آورد که تصمیم گرفتند سازمانی ایجاد کنند که به فرهنگ اصیل صلح تجسم بخشد. از نظر آنها، سازمان جدید باید “انسجام فکری (اندیشورانه) و اخلاقی بشر” را ایجاد کند و با این کار، از بروز یک جنگ جهانی دیگر جلوگیری کند.

  • دفاتر مرکزی یونسکو

ساختمان اصلی واقع در میدان دو فونتن​​، در شهر پاریس، که مقر دفاتر مرکزی یونسکو می باشد در تاریخ ۳ نوامبر ۱۹۵۸ افتتاح شد. نوآوری و ابداع طرح Y شکل توسط سه معمار از ملیت های مختلف تحت هدایت و رهبری کمیته بین المللی صورت گرفت. کل ساختمان با نام مستعار “ستاره سه پر”، بر روی هفتاد و دو ستون بتونی بنا شده است. این ساختمان، نه تنها به دلیل این که مقر سازمانی شناخته شده است بلکه به دلیل خصوصیات برجسته معماری از شهرت جهانی برخوردار است. سه ساختمان دیگر، مقر دفاتر مرکزی را تکمیل می کنند. ساختمان دوم که در مقایسه با ساختمان اول به “آکاردئون” معروف است، سالن تخم مرغی شکل را با سقف مسی چین دار در خود جای داده که جلسات مشترک مجمع عمومی در آن برگزار می شود. ساختمان سوم به شکل مکعب است. و در نهایت، سازه چهارم شامل دو طبقه اداری است که در زیر سطح خیابان قرار گرفته و حدودا شش حیاط کوچک آن را در برگرفته است. بازدید از ساختمان هایی که بسیاری از آثار هنری چشمگیر را در خود جای داده اند، برای عموم آزاد است. به محض تصویب نقشه های معماری ساختمان واقع در میدان دو فونتن​​، یونسکو تعدادی از هنرمندان برجسته را مأمور ساخت آثاری برای آراستن این اماکن کرد. در برخی موارد، هدف از تولید این آثار برانگیختن صلحی است که این نهاد به دنبال ایجاد و حفظ آن در سراسر جهان است. با گذشت سال ها، آثار دیگری نیز حاصل شد. برخی از آنها توسط کشورهای عضو مختلف به سازمان اهدا شده اند. پیکاسو، بازین، میرو، تاپیس، لوکوربوزیه و بسیاری از دیگر هنرمندان، چه مشهور و چه ناشناخته، جایگاه خود را در این موزه جهانی دارند که بازگو کننده تنوع خلق آثار هنری در سراسر جهان است.

  • واقعیت های کلیدی: منتخبی از گزارش های موفقیت یونسکو

یونسکو از ۱۰۷۳ مکان میراث جهانی در ۱۶۷ کشور حفاظت می کند


یونسکو، رابط هماهنگی سیستم های هشدار سریع سونامی در سراسر جهان است


یونسکو، رهبری تلاش های جهانی در راستای نیل به آموزش با کیفیت برای همه را برعهده دارد

 


یونسکو، هدایت بازسازی آرامگاه ها در تیمبوکتو را بر عهده داشت

 

 

یونسکو آزمایشگاه تحقیقاتی SESAME در سطح جهانی را در خاورمیانه راه اندازی کرد

 

 

یونسکو، طرفدار آزادی بیان است و قتل روزنامه نگاران را محکوم می کند

 

معبد آنگکور از فهرست میراث جهانی در معرض خطر حذف شد

 

یونسکو تاریخ عمومی بشریت ، آفریقا ، آسیا ، فرهنگ اسلامی ، منطقه کارائیب را منتشر کرد

 

۱۹۳ کشور عضو ، ۱۱ عضو وابسته ، ۱۱۰۰۰ مدرسه مرتبط با یونسکو

 

 

۱۷۷ کشور عضو کنوانسیون میراث ناملموس

 

 

یونسکو، شبکه های جوانان را در ۹ کشور ناحیه مدیترانه ایجاد می کند

 


مکان های تعیین شده توسط یونسکو ۱۰ میلیون کیلومتر مربع، معادل مساحت چین است

 

 

یونسکو ۲۰۱۹: یک سال در قالب عکس

 

  • اسناد راهبردی

یونسکو در تقویت بنیان های صلح پایا و توسعه عادلانه و پایدار نقش منحصر به فردی دارد. پیشرفت همکاری در آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات در دوره ای که جوامع در سراسر جهان با فشارهای فزاینده تغییر و دگرگونی روبرو هستند و جامعه جهانی با چالش های جدیدی مواجه است، نقشی راهبردی دارد.

سند ۳۷ C/4 (2014-2021) مصوب مجمع عمومی یونسکو، چشم انداز راهبردی مشترکی را برای سازمان برای هشت سال آینده و قرن پیش رو تعریف و تبیین می کند. برای مطالعه و مشاهده سند ۳۷ C/4 (2014-2021) به لینک زیر رجوع کنید:

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002278/227860e.pdf

تفسیر جهت گیری های راهبردی مشروح در سند۳۷ C/4  در قالب سند برنامه و بودجه ، یعنی سند    C/5 (2018-2019) 39 آورده شده ، و مادامی که تخصیص بودجه به برنامه ها به صورت دوسالانه صورت گیرد، یک دوره چهار ساله را دربر خواهد گرفت. برای مطالعه و مشاهده سند C/5 (2018-2019) 39 به لینک زیر رجوع کنید:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261648

  • پروژه های یونسکو در جهان

برای مشاهده به لینک زیر رجوع کنید:

https://opendata.unesco.org/projects/all-projects

  • دو الویت جهانی

آفریقا

https://en.unesco.org/priorityafrica

برابری جنسی

https://en.unesco.org/genderequality

 

 

 

  • گروه های اولویت دار

 

مردمان بومی

https://en.unesco.org/indigenous-peoples

 

 

 

 

جوانان

https://en.unesco.org/youth

 

 

 

 

 

 

کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/small-island-developing-states

 

 

 

 

 

کشورهایی با کمترین توسعه یافتگی

http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/special-programme-issues/least-developed-countries/

 

 

 

 

 

  • بازدید و تور مجازی

http://www.unesco.org/en/virtualunesco/