فرهنگ واژگان یونسکو-بخش ارتباطات و اطلاعات

میراث مستند: محصول فرآیند مستندسازی به عنوان بخش مهمی از حافظه ملت‌ها و بیانگر سهم هر یک از ملل جهان در شکل‌گیری دوره‌های مختلف تمدن بشری است که گذشته و حال را به هم گره می‌زند و چشم‌اندازی از آینده ترسیم می‌کند و شامل موارد زیر است:

– مواد متنی مانند نسخ خطی، کتاب‌ها، روزنامه‌ها و پوسترها

– مواد غیر متنی مانند طرح‌ها، مواد چاپی، نقشه‌ها و موسیقی

– مواد دیداری- شنیداری مانند فیلم‌ها، دیسک‌ها، نوارها و عکس‌ها

– اسناد مجازی مانند وب‌سایت‌هایی که بر روی سرورها قرار دارد

حافظه جهانی: بخش بزرگی از میراث فرهنگی دنیاست که موضوع آن میراث مستند به عنوان نماد هویت فرهنگی ملل مختلف جهان است و قسمت عمده آن در کتابخانه‌ها، آرشیوها، موزه‌ها و مکان‌هایی در سراسر جهان قرار دارد که در حال حاضر اکثر آنها در معرض خطرند.

میراث دیجیتالی: منابعی بی‌همتا در زمینه فرهنگی، آموزشی، علمی و یا اطلاعات فنی، حقوقی، پزشکی و غیره است که فقط به صورت دیجیتال تولید می شود و یا بر اساس منابع آنالوگ موجود به شکل دیجیتالی درآمده است.