1. صفحه اصلی
  2. درباره کمیسیون ملی یونسکو

Category: درباره کمیسیون ملی یونسکو

نقش کمیسیون ملی یونسکو

کمیسیون ملی یونسکو پنج نقش مشخص به عهده دارد: نقش…

اهداف

کمیسیون ملی یونسکو که نهاد رابط جمهوری اسلامی ایران با…

ارکان

کمیسیون ملی یونسکو که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان…

اساسنامه

ماده ۱ به موجب ماده هفتم اساسنامه سازمان تربیتی، علمی…