ثبت سیزدهمین ذخیره‌گاه زیست‌کره ایران در شبکه جهانی ذخیره گاه های زیست کره یونسکو

کپه داغ در استان خراسان شمالی به عنوان سیزدهمین ذخیره گاه زیست کره کشورمان در شبکه جهانی ذخیره گاه های یونسکو به ثبت رسید. در سی امین نشست شورای هماهنگی بین المللی انسان و کره مسکون یونسکو که از اول تا ششم مردادماه سال جاری در اندونزی برگزار شد کپه داغ به عنوان سیزدهمین ذخیره گاه زیست کره ایران و پنجمین ذخیره گاه ثبت شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ثبت رسید.

در این نشست که در آن پنج نماینده از کشورمان حضور داشتند، پس از بررسی مستندات ایران، منطقه کپه داغ با برخورداری از جذابیت‌های طبیعی، تنوع زیستی غنی، تنوع فرهنگی و وجود جوامع محلی و عشایری دارای معیارهای لازم ثبت به عنوان زیست کره تشخیص داده شد و با موافقت کشورهای عضو و هیئت رئیسه شورا به ثبت یونسکو شد.

در نشست مذکور ۲۴ ذخیره گاه زیست کره در شبکه به ثبت رسیدند و تعداد ذخیره گاه های ثبت شده به ۶۸۶ رسید.

مطلب قبلی

عرصه سینما یکی از عرصه‌های همکاری مشترک میان ایران و ارمنستان

مطلب بعدی

مجمع جهانی فناوری‌های همگرا و مبتنی بر طبیعت برای توسعه صنعتی جامع و پایدار در روسیه برگزار می‌شود