تنگ صیاد-سبزکوه

 ذخیره گاه زیستکره تنگ صیاد

 سبز کوه  متشکل از دو منطقه حفاظت شده اصلی تنگ صیاد و سبز کوه و پارک ملی تنگ صیاد و همچنین تالاب های گندمان و چغاچور و عرصه های پیرامونی در سال 1394 در بیست و هفتمین شورای هماهنگی انسان و کره مسکون یونسکو  به عنوان یازدهمین ذخیره گاه زیستکره ایران در شبکه جهانی ذخیره گاه های زیستکره به ثبت رسید. وسعت این ذخیره گاه 532878 هکتار بوده و سیمای طبیعی عمومی منطقه کوهستانی می باشد.

این ذخیره گاه دز ناحیه رویشی ایرانی تورانی ( زاگرسی ) واقع شده و مجموعه ای از اکوسیستم های کوهستانی جنگلی و غیر جنگلی ، مرتعی و تالابی و شهری می باشد.

غنای زیستی ذخیره گاه زیستکره تنگ صیاد – سبز کوه  تقریبا” 180 برابر غنای زیستی، گیاهی و جانوری کشورمی باشد.

در این منطقه تاکنون 124 گونه جانوری شامل: پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان شناسایی شده است . از این تعداد سه گونه پستاندار در طبقات EN ( در خطر انقراض ) و VU ( آسیب پذیر) از لیست IUCN و سه گونه در ضمائم I و II  Citesقرار داشته و 4 گونه در سطح ملی حمایت شده اعلام گردیده اند.

از70 گونه پرنده شناسایی شده دوگونه درضمیمه II Citesو12گونه حمایت شده درسطح ملی ویک گونه خزنده طبقه بندی شده در طبقه IUCN  VU و حمایت شده ملی وجود دارد.

همچنین در این منطقه تاکنون 252 گونه گیاهی شناسایی گردیده است که از این تعداد 30 گونه آن انحصاری ایران و 2 گونه در معرض خطر آسیب پذیر و 70 گونه دارای ارزش ژنتیکی می باشند.

وجود 52 دهه چشمه ، وجود قلل مرتفع و دیواره های سنگی و ارتفاعات برفگیر، پوشش گیاهی بوته ای و علفی در دامنه کوهها و دره ها به همراه گله های کل و بز و قوچ و میش از جلوه های زیبای طبیعی منطقه تنگ صیاد محسوب می باشند.

همچنین یکی از مهمترین ویژگی های این ذخیره گاه وجود جمعیت قابل توجهی از عشایر و وجود آداب و سنت های کهن معیشتی و فرهنگی و جاذبه های بسیار فراوان گردشگری طبیعی و اکوتوریستی و تحقیقاتی و پژوهشی  بوده که از اهمیت بسیار زیادی  برخوردار می باشد.