برگزاری مجمع جهانی سیاست‌گذاری برای مقامات عالی‌رتبه در زمینه آموزش عالی آنلاین، باز و منعطف برای آینده‌ای که می‌خواهیم- ۹ تا ۱۱ ژوئن ۲۰۱۵ -پاریس

هدف از برگزاری این مجمع، تدوین یک چارچوب عملیاتی برای آموزش عالی با تمرکز بر دسترسی به آموزش عالی، انعطاف‌پذیری آموزش عالی، ورود به آموزش عالی، موفقیت در آموزش عالی و آموزش عالی باکیفیت است. این مجمع با شرکت حدود 120 مقام عالی‌رتبه و تصمیم‌گیرنده از سراسر دنیا شامل مقامات بلندپایه از وزارت‌خانه‌های آموزش عالی، سیاست‌گذاران حوزه آموزش، دانشگاهیان، نمایندگان انجمن‌های مدرسان دانشگاه‌ها و سازمان‌های دانشجویی، کرسی‌های یونسکو در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات/ یادگیری باز و از راه دور، صنعت تکنولوژی آموزشی، شبکه‌های جهانی و منطقه‌ای، پژوهشگران و نیز سازمان‌های دولتی پیشرو در بحث آموزش عالی از سراسر جهان برگزار خواهد شد. در این مجمع، رئیس دانشگاه پیام نور ایران شرکت خواهد کرد.
لازم است یادآوری شود که دسترسی یکسان و همگانی به آموزش و یادگیری با کیفیت، از ویژگی‌های اصلی دستور کار آموزش برای سال‌های پس از 2015 است. آموزش عالی از مهم‌ترین بخش‌های دستور کار جهانی آینده در زمینه توسعه پایدار است و عامل اصلی در کمک به کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال توسعه، برای دسترسی به آموزش با کیفیت و یکسان و یادگیری مادام‌العمر برای همه تا سال 2030 محسوب می‌شود.