کمسیون ملی ایران- یوسنکو

امری کاظمی، عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو- ایران به عنوان ارزیاب بین‌المللی یونسکو در امور ژئوپارک ها انتخاب شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

امری کاظمی، عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو- ایران به عنوان ارزیاب بین‌المللی یونسکو در امور ژئوپارک ها انتخاب شد

مهندس علیرضا امری‌کاظمی، عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو- ایران و عضو شورای جهانی ژئوپارک‌ها و مدیر ژئوپارک قشم، به عنوان یکی از ارزیابان بین‌المللی یونسکو در امور ژئوپارک‌ها انتخاب شد.

image_printچاپ
Web Analytics