کمیسیون ملی یونسکو-ایران و آکادمی هوش مالی، میزبان دوازدهمین دورهمی فعالان حوزه کودک و نوجوان

دوازدهمین دورهمی فعالان حوزه کودک و نوجوان، با حضور بیش از ۷۰ مجموعه فعال در حوزه کودک و نوجوان، به میزبانی آکادمی هوش مالی دریونسکو به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکوایران، دکتر حجت‌اللهایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوایران در این نشست، به پتانسیلهای یونسکو در حوزه کودک و اهمیت سواد مالی و جایگاه سواد مالی بهعنوان یکی از ۱۱ سواد اساسی تعریف‌شده توسط یونسکو اشاره و براستفاده از ظرفیت های موجود در این زمینه تاکید کرد.

کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی نیز در این نشست، به بیانضرورت‌های آموزش سواد مالی پرداخت و گفت: انجام کارهای اثربخشدر حوزه آموزش سواد مالی به کودکان، نیازمند سه رکن اساسیتخصص، همکاری و استمرار است.

وی ادامه داد: تخصص به معنای آگاهی دقیق از استانداردهای سوادمالی است؛ یعنی هر کدام از سرفصل‌های دانشی، نگرشی و مهارتیسواد مالی در چه زمانی و با چه محتوایی آموزش داده شود.

مدیر آکادمی هوش مالی اظهار داشت: با این نگاه، صرفِ علاقمندی یاتعهد به این امر، مجوزی برای ورود به این حوزه سرنوشت‌ساز نیست. رودی ادامه داد: رکن دوم، ضرورت استفاده از ابزارهای گوناگون برایآموزش است؛ ابزارهایی مثل بازی‌سازی، انیمیشن، نمایش و ….؛ رکنیکه ایجاد همکاری میان فعالان کودک و نوجوان را ضروری می‌کند. ویگفت: در آخر هم باید توجه داشت که این همکاری باید مستمر و بلندمدتباشد؛ چرا که کار با کودک، فرایندی بلندمدت است.

در ادامه نادر قدیانی، مدیر انتشارات قدیانی گفت: ما در هر دوره تلاشکرده‌ایم بر مهم‌ترین موضوعات مورد نیاز خانواده‌ها و کودکان متمرکزباشیم و در این دوره، آموزش سواد مالی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و ما باهمکاری آکادمی هوش مالی، یک مجموعه ۱۷ جلدی منتشر کرده‌ایم که تاکنون ۱۷۰۰۰۰ نسخه از آن چاپ شده است.

وی افزود: به زودی نیز یک مجموعه ۲۷ جلدی داستان‌های سواد مالی برایدوره دوم دبستان منتشر خواهد شد.

جواد صباغ مدیر اجرایی و نسرین فخری مدیر گروه آموزش کمیسیونملی یونسکوایران نیز در این جلسه حضور داشتند.

در پایان این نشست، از کتاب «سواد مالی در اروپا»، چهل و هفتمینکتاب منتشرشده توسط آکادمی هوش مالی رونمایی شد.