کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نشست تخصصی «صلح و زن» به مناسبت روز جهانی زن 15 اسفند 1395 برگزار خواهد شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

نشست تخصصی «صلح و زن» به مناسبت روز جهانی زن 15 اسفند 1395 برگزار خواهد شد

 انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری کمیسیون ملی یونسکو-ایران در راستای گسترش ادبیات صلح و به مناسبت روز جهانی زن نشست ملی “صلح و زن” را در تاریخ 15 اسفند 1395 از ساعت 16 تا 18 در کتابخانه ملی سالن اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه برگزار می نماید.
در این مراسم دکتر مهنام رئیس اداره علوم اجتماعی و انسانی به نمایندگی از این کمیسیون حضور خواهد داشت.

image_printچاپ
Web Analytics