مسابقه داستانگویی جوانان آسیا- اقیانوسیه در زمینه‌ میراث ناملموس- ۲۰۱۹

برای دریافت اطلاعات کلیک کنید.