فراخوان تهیه پوستر به مناسبت روز جهانی علم(خبر تکمیلی)-زمان نهایی ارسال آثار ۸ آبان ۱۳۹۵

20 آبان(10 نوامبر) روز جهانی علم است. شعار روز جهانی علم ، امسال “قدردانی از مراکز علمی و موزه های علمی” تعیین شده است.

بر این اساس کمیسیون ملی یونسکو-ایران درصدد برآمده است تا با همکاری موزه علم و فناوری، انجمن ترویج علم و سایر نهاد های علمی ، مراسمی را به این منظور برگزار نماید.

در این رابطه، کمیسیون ملی یونسکو- ایران، به‌جهت تشویق و ترغیب و توجه هنرمندان به موضوع علم در روز جهانی علم ازدانشجویان، معلمان، هنرمندان، دعوت می‌نماید  تا  با طراحی پوستر با موضوع روز جهانی علم در راستای شعار “قدردانی از مراکز علمی و موزه های علمی”  در این برنامه مشارکت کنند.

لازم به ذکر است که برخی کشورها نیز نسبت به طراحی پوسترهای مرتبط با روز جهانی علم اقدام نموده‌اند لذا پوسترهای ارسالی باید منحصر به‌فرد بوده و کپی برداری نباشد. پوستر های طراحی شده در کمیسیون ملی یونسکو مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و به طراح بهترین پوستر که ضمن سادگی و زیبایی بیشترین مفاهیم علمی را در بر داشته باشد از طرف دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران لوح تقدیر اعطا خواهد شد . همچنین پوسترهای منتخب در مراسم‌های مرتبط که به همین منظور برگزار می شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نمایش داده خواهد شد.

زمان نهایی ارسال آثار 8 آبان 1395 می باشد.

نحوه ارسال آثار: حداکثر با حجم Mb 1 با فرمت JPG  و اندازه 29*21 cm  به آدرس الکترونیکی  unesco@irunesco.org ، با درج عنوان” فراخوان پوستر روز جهانی علم” ارسال شود.

همراه پوستر باید مشخصات فردی ، شماره تماس و حوزه فعالیت و کاری در یک فایل ارسال شود.