سیزدهمین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی، برگزار می شود

کمیسیون ‌ملی ‌یونسکوــ ایران با همکاری بنیاد ‌فردوسی و انجمن دوستداران حافظ دفتر تهران، سیزدهمین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی را ۲۴ اردیبهشت‌ ۱۳۹۷ در سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار می‌کند.

در این بزرگداشت که با حضور دکتر حجت‌الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوــ ایران برگزار می‌شود، دکتر قدمعلی سرامی، دبیر هیئت امنای بنیاد فردوسی درباره ارزش روان‌شناختی شاهنامه فردوسی و دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران پیرامون موضوع رموز توانگری در شاهنامه، سخنرانی می‌کند.

اطلاعات بیشتر در لوح برنامه مندرج است.