روزهای جهانی مشترک بین یونسکو , WHO , FAO,UNIC,UNICEF

February

15 بهمن

[World Cancer Day [WHO   روز جهانی سرطان
20 February

1 اسفند

World Day of Social Justice   روز جهانی عدالت اجتماعی
8 March

17 اسفند

International Women’s Day       روز جهانی زن
21 March

1 فروردین

International Day for the Elimination of Racial Discrimination روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی  
21 March

1 فروردین

International Day of Forests and the Tree

   روز جهانی طبیعت و درختکاری

7 April

18 فروردین

[World Health Day  [WHO     روز جهانی سلامت
28 April

8 اردیبهشت

[World Day for Safety and Health at Work [ILO       روز جهانی ایمنی و سلامت در حین کار
15 May

25 اردیبهشت

International Day of Families           روز جهانی خانواده
17 May

27 اردیبهشت

World Telecommunication and Information  Society Day [ITU  روز جهانی جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی    
1 June

11 خرداد

Global Day of Parents           روز جهانی والدین
4 June

14 خرداد

International Day of Innocent Children Victims of Aggression           روز جهانی کودکان بی گناه قربانی خشونت
5 June

15 خرداد

[World Environment Day [UNEP  روز جهانی محیط زیست
12 June

22 خرداد

 

World Day Against Child Labour          روز جهانی مبارزه با کودکان کار

 

11 July

20 تیر

World Population Day           روز جهانی جمعیت
18 July              

27 تیر

                         Nelson Mandela International Day    روز جهانی نلسون ماندلا    
12 August

21 مرداد

International Youth Day روز جهانی جوانان  
12 Sep

21 شهریور

United Nations Day for South-South Cooperation روز جهانی همکاری کشورهای جنوب
15 September

24 شهریور

International Day of Democracy روز جهانی دموکراسی
21 September

30 شهریور

International Day of Peace      روز جهانی صلح
27 September

5 مهر

World Tourism Day [UNWTO]  روز جهانی توریست
11 October

19 مهر

International Day of the Girl Child روز جهانی دختربچه  
13      October      

21 مهر

    International Day for Disaster Reduction            روز جهانی کاهش بلایای طبیعی
24 October  

مهر 16

[World Food Day [FAO  روز جهانی غذا  
17 October

25 مهر

International Day for the Eradication of Poverty       روز جهانی کاهش فقر    
24 October

2 آبان

United Nations Day   روز جهانی سازمان ملل    
10 November

19 آبان

World Science Day for Peace and  Development[UNESCO                                              روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه پایدار
16                                                                                              November

25 آبان

 

International Day for Tolerance

 

 روز جهانی صبر و بردباری  

21 November
(Third Thursday
in November)30 آبان
[World Philosophy Day [UNESCO  روز جهانی فلسفه  
21 November

30 آبان

World Television Day روز جهانی تلویزیون  
29 November

8 آذر

International Day of Solidarity with the Palestinian    People روز جهانی همکاری با مردم فلسطین   
1 December

10 آذر

World AIDS Day روز جهانی ایدز    
2 December

11 آذر

International Day for the Abolition of Slavery

 

3 December

12 آذر

International Day of Persons with Disabilities
10 December

19 آذر

Human Rights Day
18 December

27 آذر

International Migrants Day
20 December

29 آذر))

International Human Solidarity Day