کتاب ایران، سرزمین پارسیان با همکاری کمیسیون ملی یونسکو – ایران منتشر شد

در این کتاب، به شکل گیری معماری در ایران و روند تکاملی آن از آغاز تا دوران معاصر و بررسی سبک های مختلف معماری ایران در گذار تاریخی خود و نیز معرفی برخی از فضاهای مهم معماری ایران و عناصر تشکیل  دهنده آن پرداخته شده است.
علاقه مندان برای استفاده از کتاب ایران، سرزمین پارسیان می توانند به انتشارات میردشتی (66488095) مراجعه نمایند.