آب و چالش‌های مربوط به آن

مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی بر آبخوان‌ها و رودخانه‌ها به‌ویژه در حوضه‌‌های خشک و نیمه‌خشک، ابعاد اجتماعی و فرهنگی مربوط به مدیریت منابع آب، مدیریت پایدار منابع آب شهری، بهبود کیفیت بوم‌سازگان آبی و توسعه برنامه آموزش آب شرب در چارچوب دهه آموزش برای توسعه پایدار از فعالیت‌های کمیسیون ملی در بخش آب است. اداره علوم طبیعی کمیسیون ملی یونسکو در چارچوب برنامه بین‌المللی آب‌شناسی یونسکو فعالیت‌های بسیاری را در سطح کشور انجام داده است از جمله:
– تأسیس مراکز علمی- پژوهشی مانند مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری در تهران، مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی در یزد، موسسه ملی اقیانوس‌شناسی در تهران و پارک علم و فناوری در اصفهان، مشاركت در برگزاری جلسه‌ها و گردهمایی‌ها از جمله عضویت در زیركمیته بین‌المللی فرسایش و رسوب، شركت در جلسات شورای بین‌الدول برنامه بین‌المللی آب‌شناسی، تأسیس انجمن علوم و مهندسی منابع آب (1374)، كنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه (اهواز، 1381)، اجلاس تخصصی مدیریت آب شهری (تهران، 1383-1382)، سومین همایش فرسایش و رسوب (تهران، 1384)، كنفرانس بین‌المللی قنات (کرمان، 1384)، كنفرانس مدیریت آب‌های زیرزمینی (كرج، 1385)، برگزاری همایش فرهنگ و آب (تهران، 1385)، اجلاس منطقه‌ای كارشناسان فرسایش و رسوب (چالوس، 1386)، برگزاری سمینار دریامحور توسعه به مناسبت روز جهانی اقیانوس (تهران، 1387)، برگزاری نمایشگاه اسناد تاریخی و دستاوردهای پژوهشی خلیج فارس در روز ملی خلیج فارس (تهران، 1387)، چهارمین اجلاس کمیته‌های ملی انسان و کره مسکون کشورهای جنوب و مرکز آسیا – SACAM(قشم، 1390)، پنجمین نشست شورای اجرایی مرکز منطقه‌ای یونسکو در مدیریت آب شهری (تهران، 1387)، نشست شورای حکام مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی یزد، کارگاه آموزشی G-WADI (تهران، 90)، سمینار تغییر اقلیم (تهران، 90)، نشست مشترک کمیته‌های گروه علوم در خصوص بحران آب (تهران، 89)، سمینار مدیریت سواحل (تهران، 90)، چهارمین کنفرانس ملی فرسایش و رسوب (نور، 89)، کارگاه آموزشی بازنگری ادواری ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره (ارس، 90)،مشارکت در برگزاری سمینار بحران آب- شهرکرد، 1393، مشارکت در برگزاری کنفرانس بهره­وری و حکمرانی پایدار منابع آب- تهران،1393