کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اورامان: دامان آسمان - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اورامان: دامان آسمان

نمایشگاه عکس « اورامـان: دامـان آسمـان» نمایشگاه نمایش رنگ است و شکوه یک تمدن‌. اینجا گذرگاه سیمرغ است و جلوگاه شور و جوشش های پَر او درمیان چین فتاد از وی پری لاجرم پرشور شد هر کشوری اورامانات سرزمین آب است و آفتاب. سرزمین قصه های ناب زندگی. باغ ها و بوستان‌هایی که رقص کنان سر می کشند به آسمان. سرزمین آواها و نغمه های شورانگیز زندگی. قصه های جوانمردی و ادب و اخلاق و پهلوانی ها. اورامانی ها میراث دار هزاران سال فرهنگ اند و روایتگر قصه هایی ماندگار برای بشر. و اینک قرار است جهان به احترام کرمانشاه و کردستان و برای شکوه ایران به احترام بایستد. میراث جهانی پنهان در لابلای کوهها و صخره های سر به فلک کشیده اورامان می رود تا ثبت شود در فهرست میراث ارزشمند جهانی. و این نمایشگاه، جلوه هایی است از میراث جهانی نهفته در سرزمین خورشید. جلوه هایی از شکوه یک فرهنگ و تمدن. نمایشگاه« اورامان: دامان آسمان» جشنواره تاریخ است و تمدنی که هر گوشه اش گذرگاه سیمرغ است. همت عکاسان ایرانی برای یاری کارشناسان و مدیران میراث فرهنگی و کمیسیون ملی یونسکو برای ثبت جهانی این میراث بشری ستودنی و ماندگار است. کوشش همکاران پر تلاشم و گروه اجرایی تصویر سال و همراهی استاد سیف الله صمدیان، دبیر این نمایشگاه را گرامی می دارم.
حجت الله ایـوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

image_printچاپ

Web Analytics