کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها یونسکو - صفحه ۳ از ۷ - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

جلسه شورای سیاست‌گذاری برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی ۳۰ مهر ۱۳۹۶ برگزار شد

جلسه شورای سیاست‌گذاری برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی، که قرار است در تاریخ ۶ و ۷ اسفند سال جاری برگزار

Read more

پنجمین نشست حمایت از تدوین پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو در حال برگزاری است

پنجمین نشست حمایت از تدوین پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو از بیست و هشتم مهر ماه

Read more

دهمین جلسه کمیته هماهنگی کنفرانس عمومی در کمیسیون ملی یونسکو- ایران تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دهمین جلسه کمیته هماهنگی سی‌و‌نهمین اجلاس کنفرانس عمومی، شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

Read more

حضور نماینده کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران (دکتر مهنام) در نشست مشترک همکاریهای ایران و کره جنوبی در تهران ، ۲۴ مهر ۱۳۹۶

نشست یک روزه همکاریهای مشترک ایران و کره جنوبی توسط دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران با حضور وزیر زمین کره

Read more

کارگاه دو روزه‌ «آشنایی با روش‌های مشارکتی و ‏تسهیل‌گری برای حفاظت از محیط زیست»، برگزار می‌شود

کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور در نظر دارد، کارگاه دو روزه‌ای با عنوان «آشنایی با

Read more

اولین جلسه کمیته علمی کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران برگزار شد

اولین جلسه کمیته علمی “کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران” در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۶،

Read more
Web Analytics