1. صفحه اصلی
  2. گروه ارتباطات یونسکو

Tag: گروه ارتباطات یونسکو

یونسکو دوره الکترونیک تدریس میراث مستند راه اندازی می کند

  برنامه حافظه جهانی یونسکو به مناسبت روز جهانی معلم…

معرفی

رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، ابزاری اصلی برای تأمین…

بررسی ابعاد اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اطلاعاتی

یونسکو به عنوان نهادی برای بحث و تبادل نظر در…

گروه ارتباطات و اطلاعات

رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، ابزاری اصلی برای تأمین…

افزایش دسترسی عمومی به دانش و اطلاعات

فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، شرایط دسترسی به اطلاعات و…

حفاظت میراث مستند

میراث مستند و مکتوب جهانی، به علل متعدد در معرض…

گسترش و توسعه محتوای متنوع فرهنگی در فضای رایانه‌ای

فضای رایانه‌ای برای تولید، تبادل و بیان ارزش‌ها و هویت‌های…

استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICT)در آموزش

در بسیاری از کشورها استفاده از فناوری‌های جدید در امر…

کمیته‌های ملی حوزه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو

کمیته ملی حافظه جهانی کمیته ملی حافظه جهانی کمیسیون ملی…

اسناد گروه ارتباطات

راهبرد میان‌مدت یونسکو در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ در بخش…