کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها کنفرانس عمومی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سی‌و‌نهمین کنفرانس عمومی، با حضور ۱۹۵ کشور عضو (۳۰ اکتبر تا ۱۴ نوامبر- ۸ تا ۲۳ آبان) آغاز به کار کرد

سی‌و‌نهمین کنفرانس عمومی، با حضور ۱۹۵ کشور عضو برای تعیین بودجه و روند برنامه‌ها و فعالیت‌های یونسکو در دو سال

Read more

دهمین جلسه کمیته هماهنگی کنفرانس عمومی در کمیسیون ملی یونسکو- ایران تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دهمین جلسه کمیته هماهنگی سی‌و‌نهمین اجلاس کنفرانس عمومی، شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

Read more
Web Analytics