کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها کمیسیون ملی یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

یازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۶ برگزار شد

یازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور: دکتر علی عباسپور تهرانی فرد (رئیس واحد علوم

Read more

بازدید نماینده کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران از مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان ، ۲۵ تیر ۱۳۹۶

دکتر مهنام مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو ـ  ایران در روز یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ از

Read more

مراسم تودیع معاون اجرایی کمیسیون ملی یونسکو- ایران

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، مراسم تودیع معاون اجرایی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، با حضور سعدالله

Read more
Web Analytics