کنفرانس بین‌المللی آب و میراث ناملموس در یزد برگزار شد

کنفرانس بین‌المللی آب و میراث ناملموس از ۳۰ آبان تا…