1. صفحه اصلی
  2. فهرست گروه آموزش

Tag: فهرست گروه آموزش

آموزش برای توسعه پایدار

آموزش برای توسعه پایدار، رویکردی از آموزش است که در…

آموزش صلح، حقوق بشر و تفاهم بین‌المللی

ویرانی‌های ناشی از جنگ‌های جهانی اول و دوم، اشتیاق به…

آموزش همگانی

گسترش برخورداری همه مردم از حق آموزش همان طوری که…

یادگیری مادام‌العمر

یادگیری مادام‌العمر که با عنوان‌های دیگری مانند یادگیری مستمر، یادگیری…

آموزش عالی

***دریافت فرم گزارش عملکرد سالانه کرسی‌­ها*** تأکید بر نقش آموزش…

آموزش فنی و حرفه‌ای

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، انجام‌دادن فعالیت‌هایی است که می‌تواند فرد…

توانمندسازی کادر آموزشی

غنی­کردن ظرفیت‌های نهادی و انسانی یکی از اولویت‌های کمیسیون ملی…

آموزش شهروندی جهانی

گزارش ملی آموزش برای همه

فارسی انگلیسی