1. صفحه اصلی
  2. فرهنگستان هنر

برچسب: فرهنگستان هنر

سیاست‌گذاری هنر؛ رویکرد بومی، نگاه جهانی

پنجمین نشست مجازی سلسله گفت‌وگوهای راهبردی فرهنگستان هنر با حضور…

ایوبی: در مناظره‌ها صنایع‌دستی مغفول ماند

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران گفت: هنر سنتی و صنایع دستی…

نمایشگاه بین المللی رقص قلم در فرهنگستان هنر افتتاح شد

نخستین نمایشگاه بین ‌المللی خوشنویسی راه ابریشم رقص قلم با…