کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها علوم زمین - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

چهارمین کنگره بین‌المللی متخصصان جوان علوم‌زمین، در تهران آغاز به کار کرد

چهارمین دوره کنگره بین‌المللی متخصصان جوان علوم زمین با شعار “کاهش مخاطرات زمین‌شناختی و منابع انرژی برای نسل آینده” یکشنبه،

Read more
Web Analytics