1. صفحه اصلی
  2. شهر خلاق یونسکو

برچسب: شهر خلاق یونسکو

سه شهردیگر ایران به شبکه شهرهای جهانیِ یونسکو پیوستند

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران از پیوستن سه شهر تهران، اصفهان…

ملاقات مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران با شهردار اصفهان دکتر جمالی‌نژاد، ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶

دکتر مهنام مدیرگروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو ـ …