1. صفحه اصلی
  2. شبکه شهرهای یادگیرنده

برچسب: شبکه شهرهای یادگیرنده

بندرخمیر به‌عنوان شهر نمونه یونسکو در انجام خدمات اجتماعی شناخته شد

در وبینار بین‌المللی شاخه سلامت و تندرستی یونسکو که به…

شبکه شهرهای یادگیرنده

پیوستن شهرهای کاشان و بهبهان به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو…

پیوستن شهرهای کاشان و بهبهان به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو

شهرهای کاشان و بهبهان به عضویت شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو،…