کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها دکتر نصیری - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

چهارمین نشست بین‌المللی کمیسیون‌های ملی یونسکو در مقر سازمان یونسکو در پاریس برگزار شد

روز جمعه، چهارمین نشست بین‌المللی کمیسیون‌های ملی یونسکو در مقر سازمان یونسکو در پاریس برگزار شد. شبکه کمیسیون‌های ملی یونسکو

Read more

مراسم بزرگداشت یادروز حافظ، در دانشگاه خوارزمی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، مراسم بزرگداشت یادروز حافظ به همت کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دانشگاه خوارزمی

Read more
Web Analytics