رئیس دفتر منطقه‌ای آموزش یونسکو در بانکوک درگذشت

آقای گوانجو کیم، رئیس دفتر منطقه‌ای آموزش یونسکو در بانکوک،…