1. صفحه اصلی
  2. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران

برچسب: دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با سفیرکبیر افغانستان در ایران دیدار و گفتگو کرد

 دکتر حجت‌اله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو  با دکتر عبدالغفور…

کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار می‌کند: جان پدر کجاستی

  کمیسیون ملی یونسکو- ایران در بزرگداشت هفته هنر افغانستان…