کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها جنگل های هیرکانی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

جلسه مشترک کمیته‌های راهبری و کاری تدوین پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو

در روز شنبه چهارم آذر ماه سال جاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از ساعت ۱۲ الی ۱۵ میزبان

Read more

پنجمین نشست حمایت از تدوین پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو در حال برگزاری است

پنجمین نشست حمایت از تدوین پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو از بیست و هشتم مهر ماه

Read more
Web Analytics