1. صفحه اصلی
  2. برندگان

برچسب: برندگان

 عبدالله دار

مدیر برنامه اخلاق کاربردی و فناوری زیستی و عضو هیئت…

مارگارت سامرویل

وی مدیر مرکز پزشکی، اخلاق و حقوق دانشگاه مک گیل…

پروفسور براون

پروفسور براون، متخصص پرآوزه در زمینه علوم محیط زیست و…

زبتا خان شینواری

رئیس گروه فناوری زیستی دانشگاه قیدی اعظم اسلام آباد. پروفسور…

پروفسور چو رنزون (جمهوری خلق چین)

محقق ارشد موسسه فلسفه (جمهوری خلق چین) و استاد و…