1. صفحه اصلی
  2. باشگاه‌های یونسکو

برچسب: باشگاه‌های یونسکو

ایوبی در آیین افتتاح «باشگاه نوآوری و فناوری» مطرح کرد؛ لزوم استفاده از فرصت‌ها در یک جنگ تمام عیار

 دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایر ان در آیین افتتاح باشگاه…

ایوبی: گردشگری راه‌حل بسیاری از مسائل کشور است

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران در دیدار با اعضای باشگاه توسعه…