1. صفحه اصلی
  2. ارتباطات

برچسب: ارتباطات

تدوین سند توصیه‌‌نامه اخلاق هوش مصنوعی یونسکو به پایان رسید

بررسی سند توصیه‌‌نامه اخلاق هوش مصنوعی* در نشست‌های فشرده آنلاین…

دور دوم نشست‌های سند توصیه‌‌نامه اخلاق هوش مصنوعی

دور دوم بررسی سند توصیه‌‌نامه اخلاق هوش مصنوعی* در نشست‌های…

دور اول نشست‌های سند توصیه‌‌نامه اخلاق هوش مصنوعی

دور اول بررسی تدوین سند توصیه‌‌نامه اخلاق هوش مصنوعی* در…

داگروتیپ دوره قاجار در کمیسیون ملی یونسکو- ایران، رونمایی شد

در این مراسم که به‌مناسبت صدوهفتادوپنجمین سالگرد ورود عکاسی به ایران،…

از داگروتیپ دوره قاجار در کمیسیون ملی یونسکو- ایران، رونمایی می‌شود

به‌مناسبت  صدوهفتادوپنجمین سالگرد ورود عکاسی به ایران، شنبه ۲۵ آذر…

کنفرانس ظرفیت‌شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش‌های دینی، برگزار می‌شود

دانشگاه مجازی المصطفی (ص) با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران،…