1. صفحه اصلی
  2. اثار ثبت شده ایران در یونسکو

Tag: اثار ثبت شده ایران در یونسکو

قالیشویی مشهد اردهال (۱۳۹۱)

توضیحات گالری توضیحات گالری

نقالی؛ قصه‌گویی اجرایی ایرانی (۱۳۹۰)

توضیحات گالری توضیحات گالری

دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی در خلیج فارس (۱۳۹۰)

توضیحات گالری توضیحات گالری

موسیقی بخشی‌های خراسان (۱۳۸۹)

توضیحات گالری توضیحات گالری

هنر نمایشی آیین تعزیه (۱۳۸۹)

توضیحات گالری توضیحات گالری

آیین پهلوانی و زورخانه‌ای (۱۳۸۹)

توضیحات گالری توضیحات گالری

مهارت فرش‌بافی کاشان (۱۳۸۹)

توضیحات گالری توضیحات گالری

مهارت فرش‌بافی فارس (۱۳۸۹)

توضیحات گالری توضیحات گالری

محوطه باستانی شوش (۲۰۱۵)