کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها آموزش - صفحه 2 از 2 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پیام خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، به‌مناسبت روز بین‌المللی سوادآموزی- 8 سپتامبر 2017

فناوری‌‌های دیجیتال بر تمام عرصه‌های زندگی ما سایه افکنده‌ است و به‌طور اساسی شیوۀ زندگی، کار، یادگیری و اجتماعی‌شدن ما

Read more

کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست در دانشگاه پیام نور تشکیل شد

پیرو تقاضای دانشگاه پیام نور مبنی بر تشکیل کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست و هماهنگی‌های انجام شده توسط

Read more

کتاب “ابزارهای آموزشی برای توسعه برنامه درسی: تهیه و اجرای چارچوب‌های برنامه درسی” انتشار یافت

“ابزارهای آموزشی برای توسعه برنامه درسی: تهیه و اجرای چارچوب‌های برنامه درسی” نام کتابی است که به تازگی با همکاری

Read more

یازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ 26 تیر 1396 برگزار شد

یازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ 26 تیرماه 1396 با حضور: دکتر علی عباسپور تهرانی فرد (رئیس واحد علوم

Read more
Web Analytics